'' - (c) ' ''

-


  
  -   -   -   -   -   -
-

{} ֖ ֣ ֑ ֥ ֖ ֥ : {} ֗ ֥ ֨֙ ֔ ֖ -֣ ֑ ֣ ֔ ֖ -֥ : {} ֥ ֖ ֣ ֑ -: {} ֧ ֛ -֖ -֑ ֣ ֔ ֥ ֖ ֥ : {} ֨ ֤ | ֙ ֔ ֖ ֣ ֑ -֥ -֖ ֥ : () {} ֣ ֔ ֥ ֖ ֣ ֑ ֣ ֔ ֥ ֖ : {} ֣ ֘ -֒ ֗ ֤ ֨֙ ֙ ֣ ֔ ֣ ֔ ֖ ֣ ֑ -: {} ֧ ֛ ֖ ֑ -֥ -֖ ֥ : () {} ֣ ֗ ֨ ֜ ֤ ֨֙ -֣ ֔ ֖ ֑ -: {} ֨ ֤ | ֙ ֔ ֥ ֖ ֣ ֑ ֥ ֖ -: {} ֣ ֗ ֤ ֨֙ ֔ ֚ ֣ ֔ ֣ ֞ ֤ ֙ ֔ ֥ -֖ -֑ -: {} ֨ ֜ ֠ ֣ ֤ ֨֙ ֔ ֧ -֛ ֥ -֖ ֑ ֥ ֖ -: {} -֥ -֖ ֥ : () {} ֣ ֗ ֤ ֙ ֣ ֔ ֕ ֥ ֖ ֣ ֑ ֤ ֙ ֣֔ ֖ : {} ֤ ֙ ֣ ֔ ֖ -֑ -: {} ֣ ֔ -֥ ֖ ֑ -֤ ֙ ֣ ֔ -֤ ֙ ֣ ֔ ֖ : {} ֥ ֛ ֖ ֣ ֑ ֖ -: {} ֙ ֣ ֔ ֔ ֥ ֖ ֣ ֑ ֥ ֖ -: {} -֥ -֖ ֥ : () {} ֣ ֔ ֣ ֔ ֖ ֣ ֑ ֙ ֣ -֔ -֖ ֥ : {} ֣ ֔ -֖ ֑ ֣ -֣ ֣ | ֡ ֩ ֨ ֜ ֗ ֨ -֤ ֙ ֔ ֥ ֖ -: {} ֧ ֛ ֖ ֑ ֣ ֗ ֤ -֨֙ ֔ ֖ ֥ : {} -֥ -֖ ֥ : () {} ֣ ֗ ֨ ֜ ֤ ֙ ֔ ֥ ֛ -֖ ֑ -: {} ֣ ֩ -֨ ֜ ֗ -֙ ֔ ֛ -֥ ֖ ֑ ֥ ֖ -: {} ֣ ֔ ֥ ֛ ֖ ֑ ֩ ֨ ֜ ֣ ֗ ֙ -֔ -֖ ֥ -: {} ֨ ֤ | -֙ ֔ ֥ ֖ ֣ ֑ ֥ ֖ ֥ : {} ֣ ֘ ֒ ֨ ֜ ֗ ֥ ֛ ֥ -֖ ֑ ֞ ֤ ֙ ֣ ֔ -֖ ֥ -: {} ֣ ֗ ֩ ֨ ֜ --֣ | ֣ ֗ ֙ -֣ -֔ --֛ -֥ -֖ ֣ ֑ ֥ ֖ : {} -֣ ֠֠ -֨ ֜ ֣ | ֣ -֗ -֙ ֣ ֔ --֥ ֖ ֑ -: {} ֤ ֙ --֣ ֔ -֖ ֑ -֥ -֖ ֥ : ()


-

{} ֛ ֥ ֖ -: {} ֤ ֙ ֣ ֔ ֖ ֣ ֑ ֙ ֣ ֔ -֖ ֥ : {} ֤ ֙ - ֔ ֖ ֑ ֣ ֤ ֙ -֔ -֥ ֖ : () {}    ֣ ֧ ֛ ֖ ֑ ֗ ֛ ֥ ֖ ֥ : {} ֣ | ֣ ֗ ֚ ֣ ֔ -֥ ֖ ֣ ֑ ֩ ֨ ֜ ֤ ֙ -֔ ֣ ֔ ֖ -: {} ֖ ֣ -֑ ֖ --֥-: {} ֩֩ ֨ ֜ -֗ ֙ -֣֔ ֥ ֖ ֣ ֑ ֥ ֖ ֥ : {} ֞ ֧ ֛ ֥-֖ ֑ ֣ ֔ -֖ ֥ : {} ֞ ֤ ֙ -֣֔ -֛ ֥ ֖ ֣ ֑ ֤ ֙ ֣ ֔ ֕ ֖ ֥ : {} ֙ ֣ ֔ ֖ -֑ ֙ ֔ ֖ ֥ : {} ֥ ֖ ֑ ֗ ֚ -֣ ֔ -֖ : {} ֛ ֥ ֖ ֑ ֥ ֖ ֥ : {} -֥ ֖ ֑ ֔ ֖ -֥ : {} ֨ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֣ ֑ ֥ ֖ ֥ : {} ֛ ֥ ֖ -֑ ֣ -֔ ֖ : {} ֙ ֣ ֔ -֖ ֑ ֥ -֖ ֥ : {} ֗ ֨֙ ֔ ֥ ֖ ֑ ֗ ֛ ֥ ֖ ֥ : {} ֨֙ ֣ ֔ -֛ ֥ ֖ ֑ -֥ ֖ : {} ֩֩ ֨ ֜ -֗ -֤ ֙ ֙ - ֔ ֙ -֣֔ ֖ --֑ ֩ ֨ -֧ ֛ ֥ ֖ ֥ : {}    ֨ ֜ ֗ -֙ ֣ ֔ ֖ ֣ ֑ ֕ -֥ ֖ : {} ֩ ֨ ֧ | ֛ -֖ ֑ ֗ ֙ ֔ ֥ ֖ : {} ֩֩ ֨ ֧ | -֛ -֥ -֖ ֑ ֖ -: {} ֘֘ ֒ ֣ ֗ ֚ ֔ ֖ ֑ ֙ ֣ ֔ ֥ ֖ -: {} -֙ -֔ -֖ -֑ ֣ ֔ ֖ ֥ : {} ֤ ֙ ֔ ֖ ֑ ֖ :


-

{} ֙ ֣ ֔ ֙ ֣ ֔ ֥ ֖ ֣ ֑ ֨֙ -֣֔ ֚ -֣ ֔ ֣ ֔ ֖ ֥ : {} ֥ ֖ -֑ ֥ -֖ : {} ֣ ֘ ֣ -֒ ֣ ֗ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֑ ֖-: {} ֥ ֖ -֑ -֖ : {} ֚ ֣ ֔ ֗ ֙ ֣ ֔ ֖ ֑ ֙ ֔ ֖ ֥ : {} ֣ ֡ ֣ ֩ ֨ ֜ ֧ - ֗ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֑ ֧ -֛ ֖ : {} ֨֙ ֣ ֔ ֣֔ ֥ ֖ ֑ ֙ ֣ ֔ ֥ ֖ : {} ֞ -֨ ֧ ֛ ֥ ֖ ֣ ֑ ֨ ֜ ֗ ֙ ֣ ֔ ֖ ֥ : {} ֛ ֥ ֖ -֑ ֥ ֖ : {} ֕ -֥ ֖ ֑ ֛ -֥ ֖ : {} ֕ ֚ ֣ ֔ ֥ ֖ ֑ -֗ ֧ ֛ ֥ -֖ : {} ֖ ֑ ֙ ֣ ֣ ֔ ֛ -֥ -֖ : {} ֨ ֧ ֛ ֖ -֣ ֑ ֨֙ ֔ ֥ ֖ : {} ֩֩ ֨ ֥ | -֘ ֣ ֣ ֒ ֤ ֙ -֔ ֖ ֣ ֑ -֣ ֔ ֥ ֖ -֥ : {} ֣ | ֗ ֙ ֣ ֔ ֥ ֖ ֣ ֑ ֚ ֣ ֔ ֖ ֥ : () {} -֣ ֗ ֤ ֙ ֣ ֔ ֖ ֣ ֑ -֙ ֣֔ ֖ -: () {} ֣ ֗ ֣-֘֘ ֣ ֒֒ ֨֙ -֔ ֤ ֨֙ ֔ ֥ ֖ ֑ ֤ ֙ ֔ ֙ ֔ ֖ ֥ : {} ֥ ֖ ֣ ֑ ֖ -֥ : {} ֤ ֨֙ ֣ ֔ ֤ ֙ -֣֔ ֥ ֖ ֑ -֣ ֔ -֖ : {} ֧ ֛ ֥ ֖ ֑ ֛ ֥ ֖ ֥ -: {} ֩֩ ֨ ֜ ֧ ֛ ֥ ֖ : () {}    ֣ | ֣ ֗ ֤ ֙ ֙ ֣ ֔ ֖ ֑ ֣ | -֣ ֗ ֙ ֚ ֣ ֔ ֖ ֥ : {} ֛ ֥ ֖ -֑ ֙ -֣֔ ֥ ֖ : {} ֖ -֑ ֩ ֨ -֜ -֗ ֨ ֤ ֨֙ ֔ ֕ -֖ ֥ : ()


-

{} ֣֔ ֖ -֣ ֑ ֨֙ ֣ -֔ ֕ ֥ ֖ -: {} ֣ ֔ -֖ -֑ -֨֙ ֣ ֔ ֕ ֖ ֥ : {} ֖ ֣ ֑ ֨ ֜ ֧ ֛ ֖ : {} ֨ ֥ -֛ ֥ ֖ ֑ ֣ ֔ -֖ -: {} -֥ -֖ ֣ ֑ ֤ ֨֙ ֔ ֖ : {} ֥ ֖ -֑ ֚ ֣ ֔ ֖ ֥ : {} ֤ -֙ ֔ ֙ ֣ ֔ ֖ ֣ ֑ ֨֙ ֣֔ ֖ -: {} ֥ ֖ -֣ ֑ ֙ ֣ ֔ ֥ ֛ -֥ ֖ : {} ֤ ֙ -֔ ֖ ֣ ֑ ֨֙ ֣ ֔ ֥ ֖ : {} ֖ ֣ ֑ ֚ ֣ ֔ ֥ ֖ -: {} ֖ ֣ ֑ -֙ ֣ ֣ -֔ ֛ -֥ ֖ : {} ֤ ֙ -֣֔ -֥ -֖ ֑ ֥ ֖ ֥ : {} ֥ ֖ -֑ ֥ ֖ : {} ֩ ֨ ֜ ֗ ֙ ֣ ֔ ֖ ֑ ֜ ֤ ֙ ֔ ֥ -֖ : {} ֧ ֗ ֙ -֣ ֔ ֖ ֑ ֨ ֤ ֨֙ ֔ ֥ -֖ -: {} ֥ ֖ ֣ ֑ ֥ -֖ -: {} ֤ ֨֙ -֔ ֖ ֣ -֑ ֙ ֣ ֔ ֙ ֣ ֔ ֖ ֥ : {} ֤ ֙ -֔ ֕ ֖ -֑ ֗ ֙ -֣֔ ֖ ֥ -: {}    -֥ ֖ ֣ ֑ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ : {} ֥ ֖ -֑ ֔ ֕ ֥ ֖ : {} ֥ ֖ ֑ ֔ ֕ -֥ ֖ : {} ֣ -֗ ֙ -֣ ֔ ֕ -֥ ֖ ֑ ֥ -֖ : {}    ֨ ֜ ֗ ֤ ֙ ֣ ֔ ֣ ֔ ֖ ֑ ֣ ֤ ֨֙ ֔ ֖ : {} ֥ ֖ -֑ ֖ ֥ : {} ֨ ֥ ֙ -֔ ֣ ֔ ֥ -֖ ֑ ֣ -֤ ֙ ֣ ֔ ֣ ֔ ֥ ֖ : {} ֤ -֙ -֔ ֥ -֖ ֑ ֣ ֔ ֖ ֥ : ()


-

{} ֣ ֔ ֖ ֑ ֗ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֥ : {} ֥ ֖ ֑ ֣ ֗ ֤ -֙ ֔ ֖ : {} ֣ ֗ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֑ ֥ -֖ : {} ֣ -֗ ֙ ֣ -֔ ֥ ֖ ֑ ֥ ֖ : {} ֞ -֤ ֙ -֔ ֤ ֙ ֔ ֖ ֑ : () {} -֕ ֥ ֖ ֣ ֑ ֖ -: {} -֗ ֙ ֣ -֔ ֣ ֔ ֥ ֖ ֑ ֥ ֖ : {} ֙ --֔ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֑ : () {} ֥ ֖ ֣ ֑ ֖ -: {} ֣ ֗ ֙ ֣ -֔ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֑ ֥ ֖ : {} ֙ -֣ ֔ ֣ ֔ ֥ ֖ ֑ : () {} ֥ ֖ ֣ ֑ ֖ -: {} ֣ ֗ ֙ ֣ -֔ ֣ ֔ ֥ ֖ ֑ ֥ ֖ : {} ֙ -֣ ֔ ֣ ֔ ֥ ֖ ֑ : () {} ֣ ֔ ֥ ֖ ֣ ֑ ֖ -: {} ֣ ֗ ֙ ֣ -֔ ֣ ֔ ֥ ֖ ֑ ֥ ֖ : {} ֙ -֣ ֔ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֑ : () {} -֕ ֧ ֛ ֖ ֣ ֑ ֖ -: {} -֗ ֙ ֣ -֔ ֥ ֖ ֑ ֥ ֖ : {} ֙ --֔ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֑ : () {} ֣ ֔ ֥ ֖ ֑ ֖ -: {} ֨ ֜ -֗ ֙ ֣ -֔ ֥ ֖ ֑ ֥ ֖ : {} ֖ -֣ ֑ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ : {} ֥ ֖ -֑ ֕ -֥ ֖ : () {}    ֣ ֔ ֧ ֛ ֖ ֣ ֑ ֖ -: {} ֣ ֗ ֙ ֣ -֔ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֑ ֥ ֖ : {} ֙ -֣ ֔ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֑ : {} -֕ ֧ ֛ ֖ ֣ ֑ ֖ : {} ֧ -֛ ֖ ֑ ֠֞ ֤ ֘֙ ֣ ֔ -֣֔ ֥ ֖ : {} -֗ ֙ ֣ -֔ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֑ ֥ ֖ : {} ֙ --֔ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֑ : () {} -֕ -֥ ֖ ֑ ֣ ֔ -֖ -֥ -:


-

{} ֙ -֣ ֔ ֖ -֣ ֑ ֖ ֥ : {} ֤ -֙ -֣ ֔ ֥ ֖ ֑ ֤ ֙ ֔ ֖ ֥ : {} ֣ ֗ -֨ ֤ ֙ ֔ ֖ ֑ ֣ ֔ ֥ ֖ : {} ֞ ֣ ֘֘ ֣ ֒ ֣ -֗ ֨ ֜ ֤ ֙ -֣ ֔ ֖ ֑ ֧ ֛ ֥ ֖ ֥ : () {}    ֣ ֔ ֥ ֛ ֥ ֖ ֑ -֨֙ ֣ ֔ ֥ ֖ -: {} ֣ ֔ -֥ -֖ ֑ ֖ -: {} ֣ ֗ ֨ -֤ -֨֙ ֙ ֣ ֔ ֙ -֔ -֖ - ֑ ֥ ֖ ֥ : {} ֕ ֥ ֖ ֥ : ()